Programma


Het programma van Guitar Institute Nederland bestaat uit 10  verschillende modules die elk een specifiek aspect van gitaarspelen behandelt. 

Het gebruik van afzonderlijke modules maakt leren effectiever doordat je op één aspect tegelijk focust. Ook geeft het werken met modules de flexibiliteit om lessen af te stemmen op jouw behoefte en muzikale interesse. De modules zijn daarbij chronologisch opgebouwd, wat het programma geschikt maakt voor ieder instapniveau.

Zie onderstaand een overzicht van de modules met per module de onderwerpen die aan bod komen.

Overzicht modules

Guitar techniques

 • Fingerstyle
 • Alternate picking
 • Sweep picking
 • Legato techniques
 • Economy picking
 • Right-hand tapping
 • Left-hand tapping
 • Combined techniques

Rhythm reading & sight reading

 • Whole, half and quarter note rhythms
 • Triplet note rhythms
 • Sixteenth note rhythms
 • Combined rhythms
 • Sight reading
 • Atonal sight reading

Fretboard fluency

 • Intervals (2)
 • Triads (3)
 • Arpeggios (4)
 • Pentatonics (5)
 • Hexatonic scales (6)
 • Diatonic scales (7)
 • Octatonic scales (half-whole, whole-half) & Bebop scales (8)
 • Superimposition

Chord lab

 • 'CAGED' concept
 • Major, minor & dominant 7, 9, 11 & 13 chords
 • Diminished, augmented & altered dominant chords
 • Inversions
 • Slash chords

Harmony & theory

 • Modes of the major scale
 • Modes of the harmonic- and melodic minor scale
 • The octatonic and whole tone scale
 • Cadences
 • Chord substitutions

Ear training & transcribing

 • Intervals & double stops
 • Triads & extended chords
 • Modal chord progressions
 • Transcription

Chord melody playing

 • Pop tunes
 • Jazz tunes

Rhythm guitar: stylistic playing

 • Funk rhythm guitar
 • Rock rhythm guitar
 • Soul rhythm guitar
 • Jazz rhythm guitar
 • Country rhythm guitar

Advanced lead guitar playing

 • Blues guitar
 • Modern rock guitar soloing
 • Sequential playing
 • Rock improvisation

Jazz improvisation

 • Static progressions
 • Key changes
 • Traditional jazz standards
 • Jazz-fusion guitar playing

Beschrijving modules

Guitar techniques

In de Guitar techniques module worden de volgende veelgebruikte technieken afzonderlijk behandeld: fingerstyle, alternate picking, sweep picking, legato, economy picking, right-hand tapping, left-hand tapping en slide guitar.

Rhythm reading

De Rhythm reading & sight reading module stellen je in staat 'strak' in time te leren spelen. Kwartnoten, achtste noten, triolen en zestiende noten leer je herkennen en spelen waarbij een metronoom gebruiken als puls.

Fretboard fluency

Toonladders, intervallen, drieklanken, arpeggio's of pentatonische ladders; in de Fretboard fluency module leer je je hals kennen als je broekzak. De Fretboard Fluency module geeft een waardevolle basis om te leren improviseren in rock of jazz muziek.

Chord lab

In de Chord lab module leer je aan de hand van het 5-positie systeem (CAGED) alle gangbare akkoorden van simpele drieklanken tot gealtereerde dominant akkoorden in alle mogelijke voicings en string sets.

Harmony & theory

In de Harmony & theory module leer je wat de harmonische bouwstenen van muziek zijn. Met die kennis kunnen we veelvoorkomende akkoordprogressies in iedere mogelijke muziekstijl gaan herkennen. Onderwerpen als akkoordsubstituties, superimposition, synthetische ladders en modi van de majeur ladder, de harmonische mineur- en de melodische mineur ladder passeren de revue.

Ear training & transcribing

In de Ear training & transcribing module leer je intervallen, akkoorden en akkoordprogressies te herkennen op gehoor. Het trainen van je gehoor stelt je in staat muziek uit te schrijven.  Het trainen van je gehoor is daarbij essentieel bij improvisatie.

Chord melody

In de Chord melody module leer je gitaarspelen als een pianist! We combineren melodie, baslijnen en akkoorden door chord melody arrangementen te spelen in diverse stijlen.

Rhythm guitar: stylistic playing

In de Rhythm guitar module gaan we ritme gitaarpartijen spelen en kijken we naar stijlkenmerken van alle belangrijke muziekstromingen zoals: rock, funk, metal, soul en jazz.

Advanced lead guitar playing

De Advanced lead guitar playing module wordt ingeleid met blues gitaar vocabulair. In de tweede sectie analyseren en spelen we solo's van moderne rockgitaristen zoals: Eddie van Halen, John Petrucci, Robben Ford, Steve Vai en Guthrie Govan.

Jazz improvisation

In de Jazz improvisation module leer je spelen over statische progressies en over key changes. Aan de hand van de skills die je hiermee opdoet, gaan we improviseren over de bekendste jazz standards.